TR
EN
TR

EN

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

YEŞİL STRATEJİ GRUBU

Akkök Holding, kendi sektörlerinde önde gelen şirketlerine sahiptir. Büyüme stratejisinin ekseninde, karbon ticareti, yeşil finansmana erişim, temiz enerji, döngüsel ekonomi, tekstil ve kimyasallar stratejisi  ile sürdürülebilir ürün başlıklarından Avrupa Yeşil Mutabakat kapsamında etkileneceği öngörülmektedir.

Sürdürülebilirlik önceliklerinden hareketle 2022 yılında Akkök Holding kimya iştirak şirketlerinden AkcoatAkgirişim, Akiş GYO, AkkimAksa, Akenerji, DowAksa, Sepaş Enerji, SEDAŞ ve Yalkim firmalarının yetkili uzmanlarından oluşan bir görev gücü kurulumu Yönetim Kurulu ataması ile gerçekleştirildi. Yeşil Strateji Grubu adlı bu görev gücünün nihai amacı Yeşil Mutabakata uyum konusunda yol haritasının belirlenmesi ve yönetim stratejilerinin gözden geçirilmesi olarak belirlenmiştir.

Yeşil Strateji Grubu, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, temiz enerji ve iklim değişikliğine uyum gibi konularda, Akkim’in liderliğinde Akkök Holding grup şirketleri arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve ortak fayda yaratmayı hedeflemektedir. Yeşil Strateji Grubu, düzenli toplantıları ile öncelikli konularının takibini yapmakta ve ilerlemeleri ile strateji geliştirme önerilerini şirket üst yönetimlerine sunmaktadır.

Uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejilerin ve kararların beslenmesi noktasında yol haritasında odak noktası olacak ana başlıklar; kaynakların verimli kullanımı, kurumsal ESG (enviromental, social, governance) riskleri, karbon azaltma hedefi, karbonsuzlaştırma teknoloji takibi, SBTi (Science Based Targets initiative) kapsamında karbon ayak izi azaltımı hedefi onayı, alternatif enerji kaynaklarına geçişme, mevcut enerji kaynaklarının yenilenebilir kaynaklara dönüştürülmesi/ikamelerin sağlanması, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir ürün inisiyatifleri, taksonomidir.

Akkök Holding web sitesinde kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Çerez Politikası‘nı inceleyebilirsiniz.