Yadigar - ı İstanbul

Prof. Dr. Nurhan Atasoy’un danışmanlığında Yıldız Sarayı fotoğraf albümlerinden derlenen “Yadigâr-ı İstanbul” adlı eser Mart 2007’de Akkök’ün desteğiyle yayınlanmıştır. Eser, 2010 yılında ikinci baskısını yapmıştır.

Kitabın içinde yer alan fotoğraflar, 70’li yıllarda başlayan titiz bir çalışma ile derlenmiştir. Yıldız Sarayı Kütüphanesi’nde bulunan, temeli Sultan Abdülhamid döneminde atılan ve zaman içinde 430 fotoğrafçının 36 bin 535 fotoğrafından oluşan bir koleksiyona dönüşen albümler, Prof. Dr. Nurhan Atasoy tarafından özenle seçilmiştir. Bir kısmı Sultan Abdülaziz ve Sultan Reşad devrinden, çoğunluğu ise Sultan II. Abdülhamid zamanından seçilmiş fotoğraflardan oluşan kitap, dönemin İstanbul’unu yansıtmanın yanı sıra, sarayın İstanbul’a bakışını da sergilemektedir.

Yadigâr-ı İstanbul’un bir başka özelliği de Osmanlı’da fotoğrafın ortaya çıkışına ve yaygınlaşmasına ilişkin ipuçları sunması olmuştur. Kitap, fotoğrafın Osmanlı yaşamına girmesi, fotoğrafhanelerin kurulması, fotoğrafçılığın özendirilmesi ve ödüllendirilmesi, fotoğrafçılığı öğreten yayınların yapılması, ülkenin çeşitli yerlerinin fotoğraflandırılması, polis teşkilatında fotoğrafçılık, nüfus tezkerelerine ve pasaportlarına fotoğraf konulması, suçluların fotoğraflarla belgelenmesi, yabancılara fotoğraf çekme izni verilmesi, fotoğraflarla sergilere katılım gibi konularda yepyeni bilgileri gün yüzüne çıkarmıştır.

Dünya fotoğrafçılık tarihi açısından önemli bir eser olan Yadigâr-ı İstanbul Sergisi, Yıldız Sarayı Silahhane Binası’nda sanatseverlerle buluşmuştur. Kitabın ilk baskısındaki satışından elde edilen gelir, Türk Eğitim Vakfı’na bağışlanarak eğitim projelerine katkı sağlanmıştır.