Performans Yönetimi

Akkök Grubu, performansı bütünsel değerlendirir ve yönetir. Hedef bazlı performans yönetim sistemi vardır. Akkök yetkinlik modeli, performans yönetim modelinin bir parçasıdır.

  • Şirket ana hedeflerinin, şirketin stratejileriyle uyumlu ve tüm organizasyon içinde ilişkilendirilerek dengeli bir şekilde bireye kadar yayılması esastır.
  • Güvene dayalı ilişki yönetimi ile sürekli geribildirim ve gelişim ‘yüksek performans kültürü'nün temelini oluşturur.
  • Performansı adil ve şeffaf yönetmek esastır. Bu doğrultuda gerekli bilgi, yöntem ve araçlar sağlanır; ölçüm ve ödüllendirme yapılır.