Organizasyonel Gelişim

Akkök Grubu, değişimi yöneten ve şirket stratejileriyle uyumlu organizasyonel gelişim uygulamalarını yapısal ve kültürel gelişime odaklanarak hayata geçirir.

  • Yapısal gelişim; organizasyonun yapısal tasarımına, ilişki, iletişim, hiyerarşi ve karar mekanizmasına odaklanır.
  • Kültürel gelişim kapsamında şirketin karar verme mekanizmasında kritik olan yönetim modellerine, değerlere ve yetkinlikler ile teknik bilgi beceriye odaklanılır.
  • Akkök şirketlerine ve çalışanlarına özel gelişim ihtiyacı, mevcut ve gelecek durum analizine göre değerlendirilir, kişiye ve kuruma özel tasarlanır.
  • Akkök, liderlerini içinden yetiştirmeyi ve ortak bir liderlik kültürü hedefler ve bu doğrultuda üniversiteler ve uzman kurumlarla ortak ‘Lider Gelişim’ programlarını hayata geçirir.
  • Farklı sektörlerde faaliyet gösteren Akkök yöneticilerine; mentorluk, koçluk ve diğer ihtiyaçlar doğrultusunda gelişim fırsatları sunulur ve birbirlerinden öğrenmeleri, deneyimle öğrenmeleri desteklenir.

Akkök Grubu yetenek yönetimi kapsamında; yüksek liderlik potansiyeli gösteren veya kritik rollerde fark yaratarak kurumsal performansı etkileyen çalışanları Akkök yeteneği olarak tanımlar.

Amaç: Akkök Grubu'nu geleceğe taşıyacak lider ve yönetici adaylarının erken safhalarda tespit edilmesi, Gelecek roller için hızlı ve odaklı gelişimlerinin sağlanması, Akkök Grup Şirketleri ihtiyaçlarına yönelik değerlendirilmesi, terfi ve atama süreçlerine dahil edilmesi ve bu kişilere öncelik verilmesidir.

  • Yetenek Komitesi sistematik olarak yeteneği belirler.
  • Yeteneği farklı güncel araçlarla değerlendirir.
  • Yeteneği elde tutma stratejisi yürütülür.