Kariyer Yönetimi

Akkök Grubu, kendi liderlerini yetiştirmeye ve öncelikle çalışanlarına kariyer fırsatları sunmaya odaklanır.

  • Kariyer yönetimi faaliyetleri, kurum hedefleriyle uyumlaştırılmıştır ve diğer insan kaynakları süreçleriyle entegre yönetilir.
  • Kişiye ait performans değerlendirme sonuçları, yetkinlikler ve gelişim değerlendirme, iç ilan sistemine gelen başvurular ve kurumun ihtiyacı değerlendirilir ve kariyer yönetimi bu doğrultuda yapılır.
  • Kariyer gelişimi şirket içinde veya Akkök grubu içinde şirketlerarası dikey veya yatay gerçekleşebilir.
  • Çalışanın kişisel gelişim planı oluşturması ve gelişim hedefleri belirlemesi beklenir.
  • Yönetici desteği ve geribildirimi esastır.
  • İnsan kaynakları ekibinin süreç boyunca desteği ve rehberliği beklenir.