İnsan Kaynakları Uygulamaları

Yıldız Akköklüler Ödül Programı
Yıldız Akköklüler ödüllendirme sistemi ile amacımız, Grup şirketlerimizde başarılı projeleri ve bunları hayata geçiren çalışanlarımızı tanımak ve takdir etmek, grup içindeki dayanışmayı artırmak, öğrenen organizasyon kültürüne katkı sağlamak, grubumuzun stratejilerine uygun başarılı çalışmaların teşvik edilmesini ve sürekliliğini sağlamaktır. Ödül değerlendirmeleri yılda bir kez gerçekleştirilir. Sistem Ödül kategorilerine aday gösterme esasına dayanır. Kazananlar ödüllendirilir.

  • Çalışan veya ekip kendisi aday olabileceği gibi diğer kişi/ekipleri de aday gösterilebilir.
  • Bir kişi ve ekip birden çok ödül kategorisinde aday gösterilebilir ve/veya aday olabilir.
  • Çalışanlar kendi şirketlerinin yanı sıra, farklı şirketlerden de aday gösterebilirler

Efsane mi Gerçek mi?
Akkök Grubu'nun, sektörler ve şirketler kırınımında tanınırlığının ve bilinirliğinin sağlanması; grubun gelecek stratejilerini gerçekleştirecek olan genç yeteneklerin keşfedilerek bünyemize katılması amacıyla yürütülen İşveren Markası faaliyetlerimiz Efsane mi Gerçek mi konsepti ile öğrenci ve yeni mezunları hedefleyerek devam etmektedir.

Akkök, çeşitli üniversitelerde insan kaynakları zirveleri ve kariyer Fuarlarına katılım göstermesi ve üniversitelerde konuk konuşmacı olarak bilgi ve deneyimlerini paylaşan yöneticileri ile her yıl 2000’in üzerinde öğrenciye ulaşmaktadır. Akkök’ün amacı; gençlere kişisel farkındalıklarına katkı sağlamak ve Grubun gelecek stratejilerini hayata geçirecek gençleri grubumuza kazandırmaktır.

Gençlere henüz okurken ulaşmayı hedefleyen Akkök, öğrencilere staj imkanlarının yanı sıra, mezuniyet sonrasında iş imkanı yaratmakta; üniversite faaliyetleri ve veritabanı ilanlarından gelen başvurular arasından yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, ön eleme sınavları ve ardından yetkinlik bazlı mülakatlar gerçekleştirmektedir. Havuz adayı olarak belirlenen adaylar ile, Grup ihtiyaçları doğrultusunda teknik mülakatlar ve Değerlendirme Merkezi uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

Efsane mi Gerçek mi? ile Akkök’ün faaliyet gösterdiği sektörlerdeki başarılarını yaygınlaştırılmakta ve kurumu daha ileriye taşıyacak gençlerin kazanılmasına yönelik yeni mezun işe alım süreci ile stratejisini hayata geçirmektedir.

Çalışmak için En İyi Yer (Great Place to Work)
İçinde bulunduğumuz çalışma hayatımızın "Güvenilirlik, Saygı, Hakkaniyet, Gurur, Takım Ruhu" boyutlarına odaklanarak bu alanlardaki mevcut durumumuzun resmini Güven Endeksi ile çeken bağımsız ve çağdaş bir yönetim aracı kullanıyoruz. "Çalışmak İçin En İyi Yer" olma yolunda şirketimizi ileriye taşıyacak fırsatlar sunan ve iki yılda bir uyguladığımız anket çalışmamız ile mükemmel işyeri olma yolunda ilerliyoruz.
Çalışanlarımızın güvenle bağlandıkları, yaptıkları işten, işyerinden gurur duydukları, çalışma arkadaşları ile tam bir uyum ve işbirliği içinde çalıştıkları ortamımızı her gün daha iyiye doğru taşımak için hep birlikte çalışıyoruz.

Kaynak: http://www.greatplacetowork.com.tr


İş Fırsatlarımız


Sosyal Medya

Facebook

Linkedin