Akkök İnsan Kaynakları Temel Politika

Akkök Grubu’nun İnsan Kaynakları temel politikası; herkese eşit fırsat tanımak, doğru işe doğru kişiyi yerleştirmek, yüksek performanslı ve güven odaklı kültür yaratmak ve başarının sürekliliğini sağlayarak verimliliği artırmaktır.


İnsan Kaynakları Misyonu

Akkök grubunda sürdürülebilir değer yaratmak için çalışanlarımızın güvenle bağlandıkları ve ilham aldıkları iklimi oluşturarak gelecek nesillere bırakmak için çalışırız.